Tình hình là em đã bị hư thai lúc thai được 5 tuần, bác sĩ siêu âm nói không có phôi, thai không phát triển và túi thai móp mép nên đề nghị bỏ. Gần cả năm nay em mới cấn bầu lại, Kỳ này thử que thấy có 2 vạch mừng lắm nhưng chưa dám đi siêu âm sớm sợ lại không có phôi thai giống lần trước. Ai có kinh nghiệm giúp mình với, sẵn tiện ai biết bác sĩ nào giỏi giữ thai ở TP.HCM thì giới thiệu cho mình luôn nha. Cảm ơn nhìu nhìu