Các mẹ thông thái cho mình hỏi, đã có ai em bé bị bệnh Hygroma kystique như mình chưa? :Sad: Mình chưa hiểu lắm về bệnh này, có tra trên mạng mà chỉ toàn bản dịch tiếng anh và pháp thôi, nên để hiểu chính xác thì vẫn chưa. Giờ muốn hiểu căn nguyên của bệnh quá, vì hồi ở viện C, BS nói không có nguyên nhân nào cả, nên không biết sao bây giờ. hichic