Chào các mẹ,


Nhờ các mẹ tư vấn giúp.


Lần 1 mình sinh mổ vào năm 2010, do tới ngày sinh cạn ối mà chưa có dấu hiệu sinh. Lần 2 mình thật sự muốn sinh thường.


Mình tham khảo qua thì khả năng này cũng có thể thực hiện được và còn tuỳ vào mẹ, vào thai và bác sĩ.


Mình ở Đà Nẵng, có mẹ nào biết bác sĩ nào thường ưu tiên sinh thường hơn sinh mổ không giới thiệu cho mình với.


Cảm ơn các mẹ rất nhiều.