Em được hơn 31 tuần rồi. Tự nhiên chiều nay lại đi tiểu ra máu, ít thôi, ko nhiều lắm!. Có mẹ nào có kinh nghiệm gì không? Mách cho em với. Em đang lo gần chết! :Crying: