Mn ak, e bị thai lưu cách đây gần 3 tháng. Giờ e đang có thai hơn 1 tháng. Với e lần ddầu quá khủng khiếp. E như chết nửa ng khi mất con. Lần đó e bị ra huyết. tiêm nội tiết ko giữ đc. Thai ngừng pt. Thực sự e thaáy đó như giấc mơ. lúc đó e hơn 8t. Lần này mang bầu. bs yêu cầu e tiêm noọi tiết ngày 2 mũi. Tay e cứng đờ vì tiêm. nhưng càng e vẫn lo. e đc hơn 5t tiêm đc 7 hôm rồi. e dán cao solonpas để tan thuốc ko bị áp se. Nhưng lại sợ ảnh hưởng. E tiêm bắp tay ak. Cứ động viên bản thân là muỗi đốt inox. Con khỏe e chụi tnao cũng đc. Miễn con e khỏe mạnh bình an ra đời. đọc thaáy td phụ của thuốc ảnh hưởng đến con lại lo. Muốn theo thuốc bắc lại sỢ. Nc giờ tất cả. Mối tối đi ngủ là tra tất. Tay đau. Muốn khóc thét lên. huhu