Tình hình là rất tình hình e lo quá mng ơi.


E bị rất đều , thường rơi vào ngày 11 hàng tháng . Nhưng tháng trc 7/6 e đã bị rồi . Tính đến hnay mới tròn 1 tháng . Nhưng cách đây 4 ngày e thử que thì lên 2v rõ ràng r . Thử 3 ngày liên tiếp . Đi siêu âm thì k thấy có gì .


Siêu âm bụng k thấy túi ối . Bsi nghi chửa ngoài dạ