Các mẹ oi cho e hỏi e bị kinh từ 6/5 e bị 5 ngày và trước kỳ kinh 3 ngày e thử 1 vạch đậm và 1 vạch rất mờ nhưng thử bút nét hơn. Sau ngày kinh e thử cũng 1 đậm 1 mờ đến nay chậm 14 ngày rồi,e thử máu kết qua là 0,10 âm tính.huhu mà kinh nguyệt vẫn chưa đến,thế là còn hy vọng nào nữa k các mẹ,e lo quá!