Các mẹ ơi mình bị trẽ kinh khoảng 4,5 ngày rồi, mình mua que về thử 3 ngày liên tiếp thì đều 2 vạch rõ, hôm qua đi siêu âm thì bác sĩ nói nội mạc dày, chưa thấy có thai, mình lo quá, như thế la có thai chưa hả các mẹ, mình siêu âm trên bụng có chính xác bằng siêu âm đầu dò ko các mẹ?