Huhu các mẹ ơi em lo lắng quá.


Em mới mang thai lần đầu.


Siêu âm được gần 8 tuần, mà kích thước phôi có 8mm, tim thì ok.


Em đọc tài liệu thì lẽ ra giờ cũng phải được ít nhất 12mm rồi.


Thế là thế nào nhỉ?


Có ai giúp em với...