bây giờ thai em 35t rồi bác sỹ nói em là thai trưởng thành đô 3. ơi sớm ơn vì thường thai 37t mớ trưởng thành đô 3. bsy nói ko có gì lo ngai. nhưng lai kuyên em nên an nhiều đồ bổ hơn và uống nhiều nước hơn.em hơi lo sao lai bảo em ăn uống nhiều hơn trong khi em tang 14kg và thai đã đươc 2.5kg rồi đó. à bsy còn nói em là thai trưởng tành đô 3 thì dinh dưỡng truyền vào cho em bé ko tốt bằng khi đô 2. em nghe bsy giai thích mà cung ko iểu lắm mong các me ai biết thì chỉ em vói.