em mang thai đươc 24 tuần rồi, nhưng từ khi bắt đầu từ tuần 20 em bị tê các đầu ngón tay bên phải, nay lại bắt đầu bi tê luôn cà bàn tay trái8-|..em có đi bác sĩ thì bác sĩ nói do em bé, nên không thể làm gì bây giờ được...em phải chờ cho đến lúc em bé sinh ra thì hy vọng mới hết...nhưng mấy ngày hôm nay hai bàn tay em rất đau vào buổi sáng...:((..em không thể co tay lại được luôn...em còn bị đau xương cổ tay phải nữa, giống như bị trật xương vậy...có mẹ nào bị giống như em vậy không?