Nhà mình còn nhiều lá chè vằng bà nội ở Huế tự phơi, đem ra dùng không hết, mẹ nào vừa sinh xong muốn dùng thì alo mình nha. Liên hệ: 012590100 sáu 8.


À mà mình chỉ tặng gấp trong chiều nay thôi. Các mẹ có nhu cầu tranh thủ nhé.