Nhà minh ở Lạc Lông Quân, có mẹ nào cần giường tre dể xông hơ thì liên hệ mình để qua nhà chở nhé. Yahoo: tphnhien