Mình đang chuẩn bị qua tuần 37.Sanh mổ lần 3, 2 lần trước đều sinh mổ. Mình thác mắc là mình cứ theo khám ở khoa DV BV Từ Dũ đến khi nào bs chỉ định mổ thì mổ hay sao. Vì mình nhà tận Bến Tre, sợ chuyển dạ bất thình lình không lên sài gòn kịp. Hình như xin mổ sau tuần 38 không được hay sao ý, hic. Biết là BV tuey61n cuối nhưng vẫn lo


Có mom nào khám thai sinh mổ truyền kinh nghiệm giúp mình là đến tuần 38 bác sỉ chỉ định ngày mổ luôn hay sao ạ, hay là mình xin được.


Mình hoang mang vì cứ hỏi cái gì cũng bị bác sĩ nạt nộ rất ghê, hầu như không hỏi được gì hết.


không biết đến tuần 38 họ có cho mình nằm viện để theo dõi không, vì sinh mổ lần 3 nên mình hơi lo sợ, chứ khám xong tuần 38 rồi lại kêu về theo dõi nữa thì lo lắm lắm lun:-S