Các mẹ ơi cho em hỏi: Ngày 27/03 em đi siêu âm bác sĩ nói thai được 4 tuần, GS: 10mm, CRL chưa có. Đến ngày 19/04 em đi siêu âm lại bác sĩ nói thai được 9 tuần 03 ngày, GS: 47mm, CRL: 24mm, tim thai 174 l/p. Khoảng thời gian 2 lần đi siêu âm mới có hơn 3 tuần, theo em tính thì cũng mới được hơn 7 tuần mà lần 2 bác sĩ siêu âm lệch hẳn 2 tuần. Bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Em không hiểu tại sao lại lệch hẳn 2 tuần như vậy. Có mẹ nào có trường hợp giống em không ạ?