Nốt phản âm sáng thấy trái và tồn tại tĩnh mạch rốn bên phải là gì các mẹ ở đây có ai gặp qua khi sieu âm 4d lúc 22 tuần, bác sĩ sản chuyển em sang viện tim để theo dõi, em lo quá, lúc bác sĩ nói mà em kiềm lắm mới ko khóc.