Khổ thân, hồi bầu tập 1 mình cứ hoang mang vấn đề sinh đẻ, nên lần này tập 2 k nhớ đến những mốc quan trọng để kiểm tra bé chính xác. Lần này bầu lại k ở SG để tiện kiểm tra, nên mẹ nào rành rành zụ này cho xin mấy mốc quan trọng như bao nh thử máy, siêu âm này nọ vs ạ ... nay mình mới 5 tuần.