Hiện tại mình đang có thai được 10 tuần rồi. Ngày 18/03/2013 đi xét nghiệm mờ da gáy.Siêu âm được một tim thai, dài 7mm.;;);;)