Em mới đi siêu âm mốc 30- 32 tuần, bác sĩ bảo hơi nhiều nước ối, mà siêu âm các đợt trước đó đều không sao, đọc trên mạng thấy thừa ối rất không tốt , em đi siêu âm lại chỗ khác cũng bảo như vậy, bác sĩ kê kháng sinh zinat, bảo uống không ảnh hưởng ji đến mẹ và con,nhưng em vẫn thấy lo, chưa giám uống, có biện pháp nào khắc phục tình trạng dư ối không các mẹ?