Bạn có biết sau khi trứng được giải phóng để thụ tinh vào khoảng tuần thứ 3 của thai kỳ, nang trứng được tạo ra - được gọi là thể vàng - xẹp xuống, bắt đầu sản xuất hormone progesterone, cung cấp chất dinh dưỡng và hỗ trợ cho phôi thai trong suốt ba tháng đầu.

7-8 ngày sau khi thụ tinh, một khối lượng tế bào - dạng sớm nhất của phôi thai - sẽ làm tổ trong thành tử cung. Một số tế bào từ khối này tách ra, đào sâu hơn vào thành tử cung. 

Những tế bào này được định sẵn để hình thành nhau thai, một cơ quan hình đĩa chứa đầy mạch máu và sẽ tiếp quản hoàng thể trong tam cá nguyệt thứ hai.

Nếu bạn có cặp song sinh, mỗi em bé sẽ có nhau thai riêng. Với những cặp song sinh giống hệt nhau, việc bạn có một hay hai nhau thai phụ thuộc vào thời điểm trứng đã thụ tinh tách ra - nếu nhau thai đã hình thành khi phôi thai tách đôi, một bánh nhau sẽ nuôi dưỡng cả hai cặp song sinh - mỗi người sẽ có một dây rốn liên kết nhau thai chung. Tuy nhiên, nếu quá trình chia tách xảy ra sớm hơn, bạn có thể có hai nhau thai - một cho mỗi em bé.

Trong 2 tháng tiếp theo, nhau thai phát triển. Các mao mạch nhỏ biến thành các mạch lớn hơn, cung cấp cho em bé oxy và chất dinh dưỡng hơn. 

Vào tuần 12 của thai kỳ, nhau thai sẽ có tất cả các cấu trúc cần thiết để tạo ra hoàng thể. Vào thời điểm tuần thứ 40, trung bình nhau thai của bạn sẽ nặng khoảng 500 gram.