Hiện tại e đang mang bầu tháng thứ 2 mong muốn tìm đc gia đình a chị nào có thể chủ cấp và nhận nuôi bé cho đến lúc e sinh, e ở hà nội