Các mẹ giúp mình với. Chưa bị trường hợp này bao giờ. Từ lúc mang bầu đến gần tháng thứ 8 ngực mình vẫn cương và cứng giống như dự trữ sữa cho bé. Tự nhiên hơn 1 tháng gần đây ngực dần dần nhão ra.. không còn cảm giác có sữa nữa. Hay có lẽ mình uống thuốc chống gò nên bị mất sữa. Sắp sinh rồi nên mình lo quá./ Mấy hôm nay làm vệ sinh ngực nặn mãi chẳng ra chút sữa non gì cả. Trong khi trước đó thì còn bị rỉ sữa non nữa cơ. Hic hic...tập 3 rồi mà hiện tượng này lần đầu tiên mình gặp. không biết là thế nào đây... Các mẹ nào có kinh nghiệm vụ này cho mình biết với. :-?