Vợ tôi mang song thai, chắc là cả hai đều là gái. Vừa tròn tuần 33, mới đi siêu âm về được 1.9 và 2.1 kg. Vui quá các mẹ!


Mà hình như nghe nói sinh con gái ở Từ Dũ được thưởng?


Chỉ là nghe nói thôi. Được thưởng hay không ko quan trọng, quan trọng và đáng vui là con chúng tôi rất khỏe (quậy mẹ liên tục) và có trọng lượng đạt chuẩn.