các mẹ có kinh nghiệm rồi giúp em với. tình hình là 2 tuần nữa em sinh rồi. mà trời thì nóng thế này. em muốn đi cắt ngắn tóc của mình ( ngắn gần như con trai không cần buộc ấy ạ >