bé nhà mình khoảng 20 tuần, mình đang thấy rất nhiều ng nói đến mua bảo hiểm sinh, có mẹ nào mua rồi hay biết về nó bảo mình với!