Các mẹ ơi cho em hỏi tí. Em mổ cận La sik cách đây gần 2 năm giờ em chuẩn bị sinh tập 2. Không biết trong lúc rặn đẻ có ảnh hưởng đến mắt ko nhỉ? Có mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với nhé.