Đi siêu âm thai 23 tuần

đường kính gian hốc mắt là 13 có bị xa quá ko ah, mình thấy mọi người bảo bth là từ 9-12 nên thấy hơi lo lo, cái này sẽ tăng theo trưởng thành thai hay giữ nguyên ah 

mình cảm ơn