Mình định sinh mổ trước ngày dự sinh khoảng 15 ngày, tức là lúc đó em bé đã được 38 tuần rồi. Mình sinh con lần đầu cũng chưa biết là như vậy có thiệt thòi cho bé không. Nhưng mình đọc sách thì thấy qua 38 tuần thì em bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và không bị coi là đẻ non.


Có mẹ nào có kiến thức và kinh nghiẹm gì góp ý cho mình với!