Hi các mẹ! Không biết mang thai có được ăn TÁO TÀU không vậy các mẹ.Thank các mẹ