các mẹ ơi có mẹ nào bị mất ngủ khi mang thai 3 tháng cuối ko


bi h em được gần 28w rồi


mà đêm nào cũng nằm đếm thời gian mắt cứ thao láo chả ngủ được mãi tầm gần sáng mới thiếp đi


đã khó ngủ con lại còn chèn nữa như có người bóp cổ


đi ngủ mà cứ vật hết bên nọ bên kia như lên cơn ý:Worried: