quí anh chị cho minh hỏi mình mang thai tuần thứ 8 có túi dịch bên túi thai và mình bị động thai,di khám túi thai vẫn phát triển nhưng túi dịch cũng phát triển theo mình lo quá.quí anh chị có ai biết cách chỉ dùm mình làm sao cho túi dịch mất dần.cảm ơn quí anh chị