tình hình là em mang thai được 24 tuần rùi, em chửa ngực các mẹ ak, nhưng đầu Ti của em thì một bên có một bên không,một bên thì đầu ti loài ra, còn một bên thì phẳng lì không có gì ak, em lo quá, các mẹ thông thái có ai giống em không, chia sẻ kinh nghiệm giúp em với, @};-@};-