:LoveStruc: Các m5 ơi cho em hỏi 1 chút nhé. Khi nào mới được siêu âm lần đầu tiên và 8 wks thì sa đã thấy tim thai chưa ạ?