em mang thai gần sang tháng thứ tư rồi nhưng bị đâu đầu thường xuyên. Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ em cách giảm đau giúp :Rose::Rose::Rose: