Hôm trước đi làm do bất cẩn nên e bị bỏng ống bo xe máy . Nhưgn mà lại chẳng dám bôi cái gì . Có ai có kinh nghiệm gì về việc này kg ạ chỉ giùm em với . Chứ bôi thuốc là em kg dám bôi rồi .