Mình có thai sau thành công của lần IVF thứ 2 tại Trung tâm HTSS - viện C. Hiện tại em bé đã bước sang tuần thứ 36, ngôi thuận, mình muốn sinh thường để mẹ khỏe, con khỏe. Có mẹ nào mang thai IVF mà sinh thường chưa? Cho mình kinh nghiệm với? Hồi hộp và lo lắng ghê cơ. :-S