Em mang thai đến thời điểm này là bước sang tuần thứ 8. Nghén thì ít nhưng mà đau lưng thì nhiều. Nó cứ ê ẩm dọc sống lưng. Chẳng làm cách nào được. Mẹ nào từng bị như em thì chia sẻ kinh nghiệm cho em nữa... Mới 3 tháng đầu đã thế này không biết ít nữa bụng to thì khổ sở thế nào :(( Cảm ơn các mẹ thông thái nhiều lắm