Chông mình kinh doanh gặp khó khăn . trước thì cũng được nên vợ có bầu là bảo nghỉ ở nhà ... h dở dang như vậy . 2 vợ chồng ko có kinh tế , chưa tích góp được đồng nào để chuẩn bị sinh ... mình có thể làm gì để giúp chồng và giúp chính bản thân đây....??