các mẹ ơi giúp mình với, mình mang bầu được 5 tháng rồi, bây giờ mỗi lần đi tiểu là có cặn trắng không biết có sao ko nữa ?