Cả nhà cho mình hỏi: vợ mình hôm nay đi siêu âm thì thấy ghi là 33t 5 ngày nhưng thai nhi chỉ nặng hơn 1800g thôi. Như vậy có nhẹ quá k cả nhà? VC mình lo quá. Và thời gian này nên tẩm bổ gì. Vợ mình đang dùng sữa XO