có mẹ nào giống em không, mấy hôm nay không hiểu sao em toàn bị đau bụng trên kèm cả nôn nữa, thường vào buổi chiều hoặc đêm. Mít đặc nhà em vẫn đạp bình thường, kể cả lúc em đau nhất mít vẫn đạp. Có người bảo sắp sinh nhưng em không có cơn co hay thúc xuống gì cả, còn đau dạ dày thì không biết vì tử cung cao quá rồi không thấy được. Em đau liên tục 2 -3 tiếng, cứ cách khoảng 15 phút lại một lần quặn lên, không chịu được. Có mẹ nào từng bị giống em không, giúp với