Hôm vừa rồi em đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản, bé nhà em nặng có 1 cân rưỡi ở tuần 31, như vậy có nhẹ quá không các mẹ.


E xét nghiệm nước tiểu thấy ghi Bạch cầu của em là 100, theo tiêu chuẩn