Em không biết các chị em khác có giống như em không, nhưng em có baby được 30 tuần rồi mà thường xuyên hoa mắt, đặc biệt là khi cuối xuống làm việc gì lúc ngẩn đầu lên mắt tối sầm, nổ đom đóm mắt. Như vậy có phải em bị thiếu máu không? Ngày nào em cũng uống viên sắt và obimin nhưng không thấy cải thiện tình hình. Các chị, ai có cách gì giúp em với!!!