Mình mang thai sang tuần 29 mà hôm nay hình như bị rối loạn tiêu hóa. Từ sáng đến trưa bị nôn 4 lần, cứ ăn vào lại bị ra. Mình chỉ nôn thôi và cũng chỉ dám ăn cháo trắng. Có mẹ nào bị giống mình, hay có kinh nghiệm ko? Giup mình với.Cám ơn các mẹ trước.