Nhân dịp 3 mc mình tròn 20w nhưng vẫn còn nặng nợ duyên với nhà 3 tháng đầu này nên mình xây tầng mới và tiếp tục cv tư vấn cho các mẹ nào còn có nhu cầu nhé


Tầng cũ ở đây: http://www.webtretho.com/forum/f92/mang-thai-3-thang-dau-tang-43-a-2033103/