Em thấy nhà cũ đã hết trang nên mạo muội xây tầng mới. Hi vong các bé nhà mình đều mạnh khỏe, vượt qua chặng đường 3 tháng đầu thành công để các mẹ yên tâm dưỡng thai.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-