em chào cả nhà


các mẹ cho em hỏi là: tình hình em có bầu 3 tháng mà vén bụng soi gương bụng vẫn không thấy to lên tẹo nào, cân thì vẫn cân như cũ không lên gam nào. Em thì không uống được sữa, đi siêu âm mấy tuần 6, 7, 8 bsĩ bảo túi ối không căng :((