Mình là phải bị đá đít khỏi nhà 3 tháng cuối rồi,nhưng kô hiểu sao vẫn yêu nhà 3 tháng cuối quá.Vì thời gian bầu 3 tháng cuối là hạnh phúc nhất đó.


Mạn phép xây nhà mới,chúc các mẹ bầu đẻ nhanh,đẻ lẹ.Không đau, sữa về ầm ầm bé vượt chuẩn.


link nhà cũ đây ah


http://www.webtretho.com/forum/f92/mang-thai-3-thang-cuoi-tang-68-chuc-cac-me-vuot-can-de-nhu-tro-ban-tay-be-khoe-me-khoe-bo-cung-yeu-769046/index150.html#post18094398