Mình mang bầu được 8 tuần. Lần trước đi khám thi nhịp tim thai chưa đập. Đi khám lại thì nhịp tim thai đã đập nhưng BS bảo bị "ổ bóc tách" có thể bị ra máu rồi sẩy thai. BS bảo không được vận động nhiều phải nằm chỗ. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình với chứ mình lo lắm. Hết cái này lại đến cái khác.


P/s trong quá trình mang thai thi có nên ăn lá ngải cứu không các mẹ