Các mẹ nó à, tình hình là nhiều lớp học tiền sản quá! lớp thu phí, lớp miễn phí. Lớp thu phí cao, lớp thu phí thấp! Con em mình mang bầu, nó mới đăng ký nhận email tư vấn miễn phí của một trang web về mang thai, nhưng lớp học tiền sản nó đnag định tìm nhưng nó bảo nó hoa cả mắt....đâu đâu cũng thấy lớp tiền sản...Chả hiểu có thiết thực không vì nó thích lớp tiền sản giống như trên clip của bọn youtube cơ. Mệt quá!